Klagomålshantering

Vi vill uppmuntra föräldrar till frågor, förslag, synpunkter. Positiva omdömen är naturligtvis viktiga och välkomna, men klagomål är också en möjlighet till förbättring av vår verksamhet.