Norlandia Förskolor Visselpipan

Norlandia Förskolor Visselpipan stänger 24 juni 2021. Fram tills dess pågår verksamheten som vanligt.

Läs mer

Visselpipan ligger i Upplands Väsby och erbjuder 128 förskoleplatser fördelade på sex avdelningar. Visselpipan är belägen i en fristående fastighet med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en stor utegård med planteringar och utomhusleksaker där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden, lekplatser och bibliotek som vi regelbundet besöker

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.